Home » Archives by category » Deklaratat » PD

Bashkia Tirane: Do të krijohet Rrjeti i Destinacioneve të Integruara Turistike të zonës së Tiranës, i parealizuar

Bashkia Tirane: Do të krijohet Rrjeti i Destinacioneve të Integruara Turistike të zonës së Tiranës, i parealizuar

Do të krijohet Rrjeti i Destinacioneve të Integruara Turistike të zonës së Tiranës Premtimi: Konsiderimi i Tiranës një destinacion turistik do të plotësohet me disa destinacione turistike përreth saj si Dajti, Petrela, Preza apo Kruja, ndaj krijimi i një Rrjeti i Destinacioneve të Integruara Turistike të zonës së Tiranës, në bashkëpunim me kolegët e komunave […]

Bashkia Tirane: Do të vendosim një linjë telefonike antikorrupsion, si masë në luftën kundër korrupsionit, i parealizuar

Bashkia Tirane: Do të vendosim një linjë telefonike antikorrupsion, si masë në luftën kundër korrupsionit, i parealizuar

Do të vendosim një linjë telefonike antikorrupsion, si masë në luftën kundër korrupsionit. Premtimi: Gjatë fushatës zgjedhore në muajin Prill 2011, Z. Lulzim Basha deklaroi se në rast zgjedhje të tij si kryebashkiak, do të vendoste një linjë telefonike të posaçme për të denoncuar raste te korrupsionit, si mjet per te luftuar këtë fenomen. Fakti: […]

Bashkia Tirane: Çdo lek që Bashkia shpenzon, duke përfshirë rrogat e punonjësve dhe çdo kontrate që lidhet do të publikohet ne faqen zyrtare të internetit, i parealizuar

Bashkia Tirane: Çdo lek që Bashkia shpenzon, duke përfshirë rrogat e punonjësve dhe çdo kontrate që lidhet do të publikohet ne faqen zyrtare të internetit, i parealizuar

Çdo lek që Bashkia shpenzon, duke përfshirë rrogat e punonjësve dhe çdo kontrate që lidhet do të publikohet ne faqen zyrtare të internetit. Premtimi: Në fjalën hapëse të fushatës Z. Basha u shpreh se çelësi është transaparenca. Cdo lek që Bashkia shpenzon duke përfshirë rrogat e punonjësve dhe çdo kontratë që lidhet do të publikohet […]

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]

Bashkia e Tiranes: Do të ngrihen qendrat e informimit në të gjitha njësitë bashkiake, i parealizuar

Bashkia e Tiranes: Do të ngrihen qendrat e informimit në të gjitha njësitë bashkiake, i parealizuar

Do të ngrihen qendrat e informimit në të gjitha njësitë bashkiake dhe në Bashkinë e Tiranës përmes një sistemi monitorimi elektronik on-line. Ne këto qendra mund të raportohet elektronikisht e kështu do të matet produkti dhe rezultatet, përfshirë vlerësimin e kënaqësisë së qytetarëve dhe bizneseve për këto shërbime. Premtimi: Duke u bazuar mbi premtimet për […]

Bashkia e Tiranes: Konsultime me qytetarët e Tiranës me referendumet lokale, diskutimet dhe takimet publike. Çdo të premte, Bashkia do të presë çdo qytetar, pjeserisht i realizuar

Bashkia e Tiranes: Konsultime me qytetarët e Tiranës me referendumet lokale, diskutimet dhe takimet publike. Çdo të premte, Bashkia do të presë çdo qytetar, pjeserisht i realizuar

Konsultime me qytetarët e Tiranës me referendumet lokale, diskutimet dhe takimet publike. Çdo të premte, Bashkia do të presë çdo qytetar. Premtimi: Me anë të këtij premtimi Z. Basha kërkoi të siguronte një bashkëpunim dhe mirëkuptim mes kryetarit/administratës dhe Këshillit të Bashkisë. Gjithashtu takimet javore çdo të premte ishte mënyra e Z. Basha për ti […]

Bashkia e Tiranes: Do të kontrollohen, raportohen dhe turpërohen në publik çdo spekulues me çmimet në Tiranë, nga buka dhe karburanti tek strehimi dhe shërbimet, i parealizuar

Bashkia e Tiranes: Do të kontrollohen, raportohen dhe turpërohen në publik çdo spekulues me çmimet në Tiranë, nga buka dhe karburanti tek strehimi dhe shërbimet, i parealizuar

Do të kontrollohen, raportohen dhe turpërohen në publik çdo spekulues me çmimet në Tiranë, nga buka dhe karburanti tek strehimi dhe shërbimet. Premtimi: Me krijimin e Agjencisë Bashkiake të Mbrojtjes së Konsumatorit u premtua që detyrat parësore do të ishin inspektimi, raportimi dhe turpërimi në publik të çdokujt që spekulon me që spekulon me çmimet […]

Bashkia e Tiranes: Do të krijohet Agjencia Bashkiake e Mbrojtjes së Konsumatorit, i realizuar

Bashkia e Tiranes: Do të krijohet Agjencia Bashkiake e Mbrojtjes së Konsumatorit, i realizuar

Do të krijohet Agjencia Bashkiake e Mbrojtjes së Konsumatorit. Premtimi: Për të adresuar problematikën e sigurisë së tregjeve ushqimore, shërbimin ndaj konsmuatorëve, si dhe spekulimeve me çmimet, përgjatë fushatës elektorale z. Basha u zotua në ngritjen Agjencisë Bashkiake e Mbrojtjes së Konsumatorit për të luftuar problematikat e sipërpërmendura. Fakti: Më një vendim të Këshillit Bashkiak […]

Bashkia e Tiranes: Do të ketë transparencë publike për politikat fiskale dhe buxhetin, në formulim, zbatim dhe vlerësim, i realizuar

Bashkia e Tiranes: Do të ketë transparencë publike për politikat fiskale dhe buxhetin, në formulim, zbatim dhe vlerësim, i realizuar

Do të ketë transparencë publike për politikat fiskale dhe buxhetin, në formulim, zbatim dhe vlerësim. Premtimi: Në kuadër të transparencës së Bashkisë, Z. Basha premtoi fillimisht se do të ketë transparencë publike për politikat fiskale dhe buxhetin, në formulim, zbatim dhe vlerësim. Fakti: Konsultat e para publike në lidhje me buxhetin bashkiak kanë qënë ato […]

Bashkia e Tiranes: Do të orientohen shpenzimet e Bashkisë në kryerjen e investimeve në infrastrukture dhe shërbime prioritare, pesha e tyre do të kalojë nivelin e 40% të buxhetit, ndërsa do të ulet ndjeshëm pesha e shpenzimeve për paga dhe ato administrative.

Bashkia e Tiranes: Do të orientohen shpenzimet e Bashkisë në kryerjen e investimeve në infrastrukture dhe shërbime prioritare, pesha e tyre do të kalojë nivelin e 40% të buxhetit, ndërsa do të ulet ndjeshëm pesha e shpenzimeve për paga dhe ato administrative.

Do të orientohen shpenzimet e Bashkisë në kryerjen e investimeve në infrastrukture dhe shërbime prioritare, pesha e tyre do të kalojë nivelin e 40% të buxhetit, ndërsa do të ulet ndjeshëm pesha e shpenzimeve për paga dhe ato administrative. Premtimi: Ky premtim synon shtimin e investimeve bashkiake në 40% të shpenzimeve. Me anë të kësaj […]

Page 1 of 41234

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]