Home » Archives by category » Pjesërisht

Premtimi 98 i qeverisë: Rritja e pensioneve 10 për qind në vit, Pjesërisht e realizuar

Premtimi 98 i qeverisë: Rritja e pensioneve 10 për qind në vit, Pjesërisht e realizuar

Premtimi 98 i qeverisë: Rritja e pensioneve 10 për qind në vit, Pjesërisht e realizuar Statusi: Pjesërisht e realizuar Programi i qeverisë për periudhën 2009-2013, premton mes të tjerash, reformimin e sistemit të sigurimeve shoqërore, rritje të pensioneve dhe rritje të të ardhurave të skemës së sigurimeve shoqërore. Programi thotë: II.4.1. PENSIONE DINJITOZE. REFORMA E […]

Premtimi 7 i qeverisë: Rritja e mundësisë për diskutim dhe monitorim nga opozita, pjesërisht e pavërtetë

Premtimi 7 i qeverisë: Rritja  e mundësisë për diskutim dhe monitorim nga opozita, pjesërisht e pavërtetë

Satusi: pjesërisht e pavërtetë Kuvendi, institucioni i përbashkët i maxhorancës dhe opozitës në shërbim të progresit të vendit dhe anëtarësimit në Bashkimin Europian Maxhoranca është e gatshme të diskutojë e bashkëpunojë me opozitën për të gjetur rrugë, mënyra e mjete për një forcim të roleve të Kuvendit, të opozitës dhe të çdo deputeti. Premtimi 8 […]

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]