Home » Archives by category » Premtimet 2009 » PD

Premtimi 61, portet me koncesion, e parealizuar/e pavërtetë

Premtimi 61, portet me koncesion, e parealizuar/e pavërtetë

Programi i qeverisë për vitet 2009-2013, në pikën II.2.3. SHPENZIMET PUBLIKE TË ORIENTUARA NË SHËRBIM TË ZHVILLIMIT EKONOMIK. TRANSPORTI. ENERGJIA. UJI, premton mes të tjerave: “Investimet në infrastrukturën portuale do të synojnë rritjen e kapaciteteve përpunuese të porteve të Durrësit, Vlorës e Shëngjinit, Sarandës. Ndërkaq, nëpërmjet partneritetit publik-privat do të ndërtohen porte të reja për […]

Deficit buxhetor në masën 3 për qind të PBB, i parealizuar

Deficit buxhetor në masën 3 për qind të PBB, i parealizuar

Premtimi 93 i programit të qeverisë Deficit buxhetor në masën 3 për qind të PBB Statusi: I parealizuar Qeveria në programin e saj, kapitulli II.2.8 deklaron se stabiliteti makroekonomik i vendit kërkon që  deficiti buxhetor vjetor të mos jetë më i madh se sa 3 për qind e Prodhimit të Vlerës së Shtuar. Qeveria argumenton […]

Premtimi 113: rritja e pagave të mësuesve mbi mesataren e 6 vendeve anëtare të BE, I parealizuar, e pavërtetë

Premtimi 113: rritja e pagave të mësuesve mbi mesataren e 6 vendeve anëtare të BE, I parealizuar, e pavërtetë

Premtimi 113: rritja e pagave të mësuesve mbi mesataren e 6 vendeve anëtare të BE Statusi: I parealizuar, e pavërtetë   Premtimi: Në programin e vet 2009-2013, qeveria premtoi se do të rrisë pagat e mësuesve për të kaluar nivelin e gjashtë vendeve anëtare të Bashkimit Europian. Premtimi nuk bën të ditur se për çfarë […]

Heqja e Imuniteteve, nje nga premtimet e qeverise ne luften kunder korrupsionit per zyrtaret e larte

Heqja e Imuniteteve, nje nga premtimet e qeverise ne luften kunder korrupsionit per zyrtaret e larte

Premtimi nr.4 : Heqja e Imuniteteve Programi i Qeverisë 2009-2013 Statusi: Realizuar Sipas Kushtetutës së vitit 1998, Shqipëria u ofronte imunitet në formën e papërgjegjshmërisë tre kategorive të zyrtarëve publikë: anëtarëve të Kuvendit, anëtarëve të Qeverisë dhe Presidentit të Republikës. Megjithatë, pacënueshmëria e gjerë nga ndjekjes penale u ofrohej nëntë kategorive të zyrtarëve, një numër […]

Premtimi 10: Rritja e Pagës së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

Premtimi 10: Rritja e Pagës së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve

Premtimi 10: Rritja e Pagës së Gjyqtarëve dhe Prokurorëve Statusi: Pjesërisht i vërtetë Në programin e qeverisë thuhet qe rritja e pagave të gjyqtarëve e prokurorëve janë të domosdoshme dhe do të plotësohen me shpejtësi nga Qeveria. Me amendimin e ligji për disa ndryshime në ligjin nr.9877, datë 18.2.2008 “Për Organizaimin e Pushtetit Gjyqësor në […]

Premtimi 2, Depolitizimi i administrimit zgjedhor

Premtimi 2, Depolitizimi i administrimit zgjedhor

Premtimi 2, Depolitizimi i administrimit zgjedhor Programi i Qeverisë 2009-2013 Statusi: I parealizuar Institucionet zgjedhore në Shqipëri, duke filluar nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve te të gjitha hallkat e tjera, kanë qenë gjithmonë me anëtarë të emëruar nga partitë politike. Kjo gjë, pashmangshmërisht është shoqëruar me konflikte të shumta. Në vitin 2009, qeveria premtoi në […]

Premtimi 17 i programit të qeverisë: Përdorimi i teknologjisë se informacionit për pronësinë

Premtimi 17 i programit të qeverisë: Përdorimi i teknologjisë se informacionit për pronësinë

Premtimi 17 i programit të qeverisë: Përdorimi i teknologjisë se informacionit për pronësinë Statusi: I realizuar Programi i qeverisë për periudhën 2009-2013, në kapitullin II.1.2. premton mes të tjerash, përdorimin e teknologjisë së informacionit për sistemin e pronësisë. Faktet: Në fund të vitit 2012, Ministria e Drejtësisë transferoi aksesin te dokumentet e pronësisë nga Zyra […]

Premtimi 114, rritja e shpenzimeve për Shëndetësinë me 60 për qind

Premtimi 114, rritja e shpenzimeve për Shëndetësinë me 60 për qind

Premtimi 114, rritja e shpenzimeve për Shëndetësinë me 60 për qind Statusi: I parealizuar Qeveria në programin e saj 2009-2013 ka premtuar: “Sigurimi i burimeve financiare të bollshme dhe të qëndrueshme për sistemin shëndetësor përbën një nga sfidat më të vështira por edhe vetë thelbin e suksesit të këtij sistemi në të ardhmen. Buxheti për […]

Premtimi 80 i qeverisë: Fondet për bujqësinë, pjesërisht i pavërtetë

Premtimi 80 i qeverisë: Fondet për bujqësinë, pjesërisht i pavërtetë

Premtimi “Fondet buxhetore për bujqësinë do të dyfishohen brenda 4 viteve. Këtyre do t’iu shtohen edhe fonde nga burime të tjera të donatorëve apo nga partneriteti publik privat”. Pika II.2.5. e Programit të Qeverisë[i].   Statusi: Pjesërisht i pavërtetë Faktet Në vitin 2008, shpenzimet e buxhetit të shtetit për Ministrinë e Bujqësisë, Ushqimit dhe Mbrojtjes […]

Premtimi 1 i qeverisë, ndryshimi i sistemit elektoral, I parealizuar

Premtimi 1 i qeverisë, ndryshimi i sistemit elektoral, I parealizuar

Ndryshimi i sistemit elektoral Statusi: I parealizuar I. Qeveria ka premtuar në programin e vet qeverisës të vitit 2009, ndryshime apo modifikime të sistemit aktual zgjedhor. Në fjalët e qeverisë u premtua: “modifikime të pranuara konsensualisht mbi sistemin aktual zgjedhor të tilla që eliminojnë trajtimet e pabarabarta, diskriminative dhe paragjykuese ndaj subjekteve politike”. Debati mbi drejtësinë […]

Page 1 of 212

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]