Home » Archives by category » Premtimet 2009 » Të realizuara

Premtimi 17 i programit të qeverisë: Përdorimi i teknologjisë se informacionit për pronësinë

Premtimi 17 i programit të qeverisë: Përdorimi i teknologjisë se informacionit për pronësinë

Premtimi 17 i programit të qeverisë: Përdorimi i teknologjisë se informacionit për pronësinë Statusi: I realizuar Programi i qeverisë për periudhën 2009-2013, në kapitullin II.1.2. premton mes të tjerash, përdorimin e teknologjisë së informacionit për sistemin e pronësisë. Faktet: Në fund të vitit 2012, Ministria e Drejtësisë transferoi aksesin te dokumentet e pronësisë nga Zyra […]

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]