Home » Archives by category » Premtimet 2013 » PD

Premtimet e Partisë Demokratike për Shëndetësinë, 2013

Premtimet e Partisë Demokratike për Shëndetësinë, 2013

Statusi: në proces vlerësimi Buxheti për shëndetësinë do të rritet me 60% Rrogat e mjekëve dhe infermierëve do të rriten më shumë se në 6 vende të Bashkimit Europian Do të inkurajohet sektori shëndetësor privat nëpërmjet lehtësirave fiskale Do të investohet për teknologji moderne për spitalet tona dhe qendrat shëndetësore Do të luftojmë me zero […]

Premtimet e Partisë Demokratike për arsimin

Statusi: Në vlerësim   Për ne fëmija vjen i pari ndaj Arsimi do të mbetet ndër prioritetet e qeverisë së Partisë Demokratike. Premtojmë që në 4 vitet e ardhshme: Buxheti për arsimin do të rritet në 6% të GDP Rrogat e arsimtarëve do të rriten më shumë se në 6 vende të BE Do të […]

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]