Home » Archives by category » Premtimet 2013 » Realiste

Reforma e pensioneve, e realizuar

Reforma e pensioneve, e realizuar

Reforma e pensioneve Premtimi: Qeveria ka premtuar hartimin dhe zbatimin e reformës së re të pensioneve, që të garantojë rritjen e kontribuuesve në skemën e sigurimeve shoqërore dhe do të garantoj  pensione më të larta për qytetarët, në bazë të historikut individual të kontributeve. Përshkrimi i situatës: Hartimi dhe zbatimi i reformës së re të […]

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]