Home » Archives by category » Të parealizuara

Premtimi 2, Depolitizimi i administrimit zgjedhor

Premtimi 2, Depolitizimi i administrimit zgjedhor

Premtimi 2, Depolitizimi i administrimit zgjedhor Programi i Qeverisë 2009-2013 Statusi: I parealizuar Institucionet zgjedhore në Shqipëri, duke filluar nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve te të gjitha hallkat e tjera, kanë qenë gjithmonë me anëtarë të emëruar nga partitë politike. Kjo gjë, pashmangshmërisht është shoqëruar me konflikte të shumta. Në vitin 2009, qeveria premtoi në […]

Nivel administrativ i papunësisë në masën 11 për qind, E parealizuar

Nivel administrativ i papunësisë në masën 11 për qind, E parealizuar

Nivel administrativ i papunësisë në masën 11 për qind, E parealizuar Statusi: E parealizuar Programi i qeverisë për periudhën 2009-2013, në kapitullin II.2.8. STABILITETI MAKROEKONOMIK SI GARANCI E ZHVILLIMIT EKONOMIK TË VENDIT, premton: “Qeveria e Integrimit Europian synon që norma e investimeve publike e private mbi PBB të arrijë dhe të jetë sistematikisht mbi 30% […]

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]