Home » Archives by category » Të parealizuara

Përmirësime radikale në sistemin e Shëndetësisë, i parealizuar

Përmirësime radikale në sistemin e Shëndetësisë, i parealizuar

Përmirësime radikale në sistemin e Shëndetësisë. Premtimi: Reforma në shëndetësi është një nga pikat më të rëndësishme të programit elektoral të Partisë Socialiste. Duke e quajtur shërbimin e kujdesit shëndetësor si një nga shërbimet publike më të këqija për qytetarët shqiptarë, socialistët deklaronin në nisje të fushatës elektorale në vitin 2013 se shëndetësia shqiptare nuk […]

Ndryshimi i cmimit të energjisë elektrike, premtim i pambajtur/ i pavërtetë

Ndryshimi i cmimit të energjisë elektrike, premtim i pambajtur/ i pavërtetë

Ulja me 6 për qind për taksën e faturës së energjisë elektrike për konsumatorët familjarë. Premtimi: Gjatë fushatës elektorale për zgjedhjet e 23 qershorit, përfaqësues të Partisë Socialiste, premtuan se do të ulin me 6 % taksën e energjisë elektrike për konsumatorët familjarë. Përshkrim i përgjithshëm: Në çdo prag zgjedhje të përgjithshme, një nga premtimet […]

Premtimi 61, portet me koncesion, e parealizuar/e pavërtetë

Premtimi 61, portet me koncesion, e parealizuar/e pavërtetë

Programi i qeverisë për vitet 2009-2013, në pikën II.2.3. SHPENZIMET PUBLIKE TË ORIENTUARA NË SHËRBIM TË ZHVILLIMIT EKONOMIK. TRANSPORTI. ENERGJIA. UJI, premton mes të tjerave: “Investimet në infrastrukturën portuale do të synojnë rritjen e kapaciteteve përpunuese të porteve të Durrësit, Vlorës e Shëngjinit, Sarandës. Ndërkaq, nëpërmjet partneritetit publik-privat do të ndërtohen porte të reja për […]

Deficit buxhetor në masën 3 për qind të PBB, i parealizuar

Deficit buxhetor në masën 3 për qind të PBB, i parealizuar

Premtimi 93 i programit të qeverisë Deficit buxhetor në masën 3 për qind të PBB Statusi: I parealizuar Qeveria në programin e saj, kapitulli II.2.8 deklaron se stabiliteti makroekonomik i vendit kërkon që  deficiti buxhetor vjetor të mos jetë më i madh se sa 3 për qind e Prodhimit të Vlerës së Shtuar. Qeveria argumenton […]

Premtimi 113: rritja e pagave të mësuesve mbi mesataren e 6 vendeve anëtare të BE, I parealizuar, e pavërtetë

Premtimi 113: rritja e pagave të mësuesve mbi mesataren e 6 vendeve anëtare të BE, I parealizuar, e pavërtetë

Premtimi 113: rritja e pagave të mësuesve mbi mesataren e 6 vendeve anëtare të BE Statusi: I parealizuar, e pavërtetë   Premtimi: Në programin e vet 2009-2013, qeveria premtoi se do të rrisë pagat e mësuesve për të kaluar nivelin e gjashtë vendeve anëtare të Bashkimit Europian. Premtimi nuk bën të ditur se për çfarë […]

Premtimi 2, Depolitizimi i administrimit zgjedhor

Premtimi 2, Depolitizimi i administrimit zgjedhor

Premtimi 2, Depolitizimi i administrimit zgjedhor Programi i Qeverisë 2009-2013 Statusi: I parealizuar Institucionet zgjedhore në Shqipëri, duke filluar nga Komisioni Qëndror i Zgjedhjeve te të gjitha hallkat e tjera, kanë qenë gjithmonë me anëtarë të emëruar nga partitë politike. Kjo gjë, pashmangshmërisht është shoqëruar me konflikte të shumta. Në vitin 2009, qeveria premtoi në […]

Premtimi 114, rritja e shpenzimeve për Shëndetësinë me 60 për qind

Premtimi 114, rritja e shpenzimeve për Shëndetësinë me 60 për qind

Premtimi 114, rritja e shpenzimeve për Shëndetësinë me 60 për qind Statusi: I parealizuar Qeveria në programin e saj 2009-2013 ka premtuar: “Sigurimi i burimeve financiare të bollshme dhe të qëndrueshme për sistemin shëndetësor përbën një nga sfidat më të vështira por edhe vetë thelbin e suksesit të këtij sistemi në të ardhmen. Buxheti për […]

Premtimi 1 i qeverisë, ndryshimi i sistemit elektoral, I parealizuar

Premtimi 1 i qeverisë, ndryshimi i sistemit elektoral, I parealizuar

Ndryshimi i sistemit elektoral Statusi: I parealizuar I. Qeveria ka premtuar në programin e vet qeverisës të vitit 2009, ndryshime apo modifikime të sistemit aktual zgjedhor. Në fjalët e qeverisë u premtua: “modifikime të pranuara konsensualisht mbi sistemin aktual zgjedhor të tilla që eliminojnë trajtimet e pabarabarta, diskriminative dhe paragjykuese ndaj subjekteve politike”. Debati mbi drejtësinë […]

Premtimi 64 i programit qeverisës, Energjia elektrike, E parealizuar

Premtimi 64 i programit qeverisës, Energjia elektrike, E parealizuar

Premtimi 64 i programit qeverisës Integrimi i rrjetit energjetik shqiptar me atë Europian Qeveria ka premtuar në programin e saj, kapitulli II.2.3 “Fuqizimi dhe modernizimi i sistemit energjetik shqiptar i integruar në atë europian mbetet një prioritet dhe domosdoshmëri për zhvillimin e vendit”[i]. Statusi: E Parealizuar Fakte Integrimi i rrjetit energjetik me rrjetin rajonal dhe […]

Premtimi 94, programi i qeverisë: Ulja e borxhit publik në 50 për qind të PBB-së.

Premtimi 94, programi i qeverisë: Ulja e borxhit publik në 50 për qind të PBB-së.

Premtimi 94, programi i qeverisë: Ulja e borxhit publik në 50 për qind të PBB-së. Statusi: I pavërtetë Në pikën II.2.8 të Programit të qeverisë premtohet ulja e stokut të borxhit publik në 50 për qind të Prodhimit të Brendshëm Bruto (PBB). Në vitin 2008, stoku i borxhit publik të Shqipërisë qe 54.7 për qind […]

Page 1 of 212

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]