Home » Archives by category » Të realizuara

Heqja e Imuniteteve, nje nga premtimet e qeverise ne luften kunder korrupsionit per zyrtaret e larte

Heqja e Imuniteteve, nje nga premtimet e qeverise ne luften kunder korrupsionit per zyrtaret e larte

Premtimi nr.4 : Heqja e Imuniteteve Programi i Qeverisë 2009-2013 Statusi: Realizuar Sipas Kushtetutës së vitit 1998, Shqipëria u ofronte imunitet në formën e papërgjegjshmërisë tre kategorive të zyrtarëve publikë: anëtarëve të Kuvendit, anëtarëve të Qeverisë dhe Presidentit të Republikës. Megjithatë, pacënueshmëria e gjerë nga ndjekjes penale u ofrohej nëntë kategorive të zyrtarëve, një numër […]

Premtimi 17 i programit të qeverisë: Përdorimi i teknologjisë se informacionit për pronësinë

Premtimi 17 i programit të qeverisë: Përdorimi i teknologjisë se informacionit për pronësinë

Premtimi 17 i programit të qeverisë: Përdorimi i teknologjisë se informacionit për pronësinë Statusi: I realizuar Programi i qeverisë për periudhën 2009-2013, në kapitullin II.1.2. premton mes të tjerash, përdorimin e teknologjisë së informacionit për sistemin e pronësisë. Faktet: Në fund të vitit 2012, Ministria e Drejtësisë transferoi aksesin te dokumentet e pronësisë nga Zyra […]

Premtimi 106: Rritja e shpenzimeve publike dhe private për arsimin në masën 7 për qind të PBB-së

Premtimi 106: Rritja e shpenzimeve publike dhe private për arsimin në masën 7 për qind të PBB-së

Premtimi 106: Rritja e shpenzimeve publike dhe private për arsimin në masën 7 për qind të PBB-së Statusi: I parealizuar/i pavërtetë Qeveria shqiptare, në programin e saj për vitet 2009-2013, kapitulli II.3.1. “SHOQËRIA E DIJES. ARSIMIM MASIV, I VAZHDUESHËM E CILËSOR NË NIVELET EUROPIANE”, thotë: “Reformat arsimore dhe objektivat që ato synojnë do të mbështeten […]

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]