Home » Archives by category » Të Tjerë

Ulja me 20 për qind e vrasjeve, krahasim i pavlefshëm

Ulja me 20 për qind e vrasjeve, krahasim i pavlefshëm

Ministria e Brendshme deklaroi se numri i vrasjeve gjatë muajit shkurt të këtij viti është 20 për qind më i ulët se sa në shkurt 2014. Deklarata konsiderohet e vërtetë, por me keqinterpretim. Krahasimi konsiderohet i pavlefshëm. Sipas të dhënave të Organizatës së Kombeve të Bashkuara, përgjatë viteve 2001-2011, në Shqipëri janë vrarë mesatarisht 134 […]

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]