Home » Archives by category » Zgjedhjet lokale

Bashkia Korce: Zonat industriale.

Bashkia Korce: Zonat industriale.

Zonat industriale. Premtimi: Planifikimi i zonave industriale në planin rregullues të qytetit, i lë vendin studimeve të nevojshme dhe promovimit të tyre për kthimin në zona ekonomike që do të kenë impakt të drejtëpërdrejtë në zhvillimin ekonomik lokal dhe punësimin. Fakti: Më datë 07.03.2014, Këshilli Kombëtar i Territorit miratoi Rregulloren Vendore të Planifikimit të Territorit […]

Bashkia Korce: Biznesi në vendimmarrje.

Bashkia Korce: Biznesi në vendimmarrje.

Biznesi në vendimmarrje. Premtimi: Përfaqësues të biznesit marrin vendime dhe menaxhojnë tregun me shumicë dhe pakicë të fruta-perimeve në qytet. Fakti: Situata aktuale lidhur me gjendjen e tregut me shumicë dhe pakicë të fruta-perimeve në qytetin e Korçës është delikate. Gjendja e këtij tregu siç përmendet edhe në analizën e premtimit 2.3 është problematike. Për […]

Bashkia Korce: Tregu i bulmetit

Bashkia Korce: Tregu i bulmetit

Tregu i bulmetit. Premtimi: Rikonstruksion i plotë i merkatos në tregun e qytetit dhe krijim i kushteve optimale të tregtimit të produkteve të bulmetit të merkatos brenda vitit 2011. Fakti: Gjatë këtij mandati e merkato e qytetit të Korçës ka vijuar aktivitetin duke përjetuar një sërë problematikash. Kjo sepse në këto katër vite Bashkia nuk […]

Bashkia Korce: Lehtësi fiskale për bizneset e reja

Bashkia Korce: Lehtësi fiskale për bizneset e reja

Lehtësi fiskale për bizneset e reja. Premtimi: Taksa dhe tarifa të reduktuara për iniciativa për hapjen e çerdheve, kopshteve, librarive si dhe për bizneset e reja në fushën e turizmit, teknologjive të informacionit, artizanatit etj. Fakti: Përsa i përket këtij premtimi Bashkia Korçë rezulton se ka hequr tarifën mbi regjistrimin e këtyre kategorive të biznesit. […]

Bashkia Korce: Stop informalitetit

Bashkia Korce: Stop informalitetit

Stop informalitetit. Premtimi: Të gjitha bizneset e liçensuara do të pajisen me pullën e sigurisë për tu evidentuar nga bizneset e tjera. Çdo qytetar ka mundësi të kontrollojë në faqen zyrtare të bashkisë listën e biznesve të regjistruara dhe të denoncojë në numrin e vënë në dispozicion çdo rast informalitetit. Fakti: Në fillimin e këtij […]

Bashkia Korce: Ndërtim i landfillit të ri

Bashkia Korce: Ndërtim i landfillit të ri

Ndërtim i landfillit të ri. Premtimi: Gjatë vitit të parë të mandatit të dytë fillon ndërtimi i landfillit të ri sanitar. Ky projekt rajonal që do të financohet nga banka gjermane KfV, do të zgjidhë përfundimisht problemin e depozitimit të mbetjeve urbane të qytetit të Korçës. Fakti: Më Nëntor të vitit 2014 u hap rruga […]

Bashkia Korce: Mbyllja e fushës ekzistuese së mbetjeve urbane

Bashkia Korce: Mbyllja e fushës ekzistuese së mbetjeve urbane

Mbyllja e fushës ekzistuese së mbetjeve urbane. Premtimi: Fillon brënda vitit 2011 rehabilitimi dhe mbyllja e fushës ekzistuese të mbetjeve urbane me fondin e siguruar nga KfV. Pas mbylljes kjo fushë do të kthehet në një sipërfaqe të gjelbër. Fakti: Përfundimi i këtij premtimi lidhet ngushtësisht me premtimin e mëposhtëm për ngrtjen e landfillit të […]

Bashkia Korce: Sistem i ri i grumbullimit të mbetjeve në lagjet tradicionale të qytetit

Bashkia Korce: Sistem i ri i grumbullimit të mbetjeve në lagjet tradicionale të qytetit

Sistem i ri i grumbullimit të mbetjeve në lagjet tradicionale të qytetit. Premtimi: Grumbullimi i mbetjeve në lagjet tradicionale të qytetit, do të realizohen me anë të koshave të veçantë plastikë për çdo familje duke ndarë mbetjet organike nga ato jo organike. Projekti realizohet me mbështetjen e KfV. Fakti: Në kuadër të projektit Administrimi i […]

Bashkia Korce: Shtimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve.

Bashkia Korce: Shtimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve.

Shtimi i pikave të grumbullimit të mbetjeve. Premtimi: 100 pika të reja të grumbullimit të mbetjeve shtohen në qytet me kontratën e re të pastrimit në vitin e parë të mandatit. Kontenierët e dëmtuar zëvendësohen me kontenierë të rinj. Pajisen me kontenier edhe zonat informale. Fakti: Për të zgjidhur përfundimisht situatën mbi grumbullimin e mbetjeve […]

Bashkia Vlore:Studim i plotë i potencialeve ekonomikë të gjirit të Vlorës dhe orientimet për perspektivat e tij të zhvillimit

Bashkia Vlore:Studim i plotë i potencialeve ekonomikë të gjirit të Vlorës dhe orientimet për perspektivat e tij të zhvillimit

Studim i plotë i potencialeve ekonomikë të gjirit të Vlorës dhe orientimet për perspektivat e tij të zhvillimit. Premtimi: Ky studim do të jetë kushtetuta e ardhshme e biznesit. Do të ketë një guidë të plotë për të ardhmen, se ku dhe si duhet të investojë dhe të shmangim iniciativat që nuk kanë perspektivë. Fakti: […]

Page 1 of 12123Next ›Last »

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]