Home » Archives by category » Zgjedhjet lokale » Bashkia Durrës

Bashkia Durres: Ndërtimi i një qendre ditore të rehabilitimit psiko-fizik për fëmijët e abuzuar dhe të dhunuar, me kapacitet 100 fëmijë.

Bashkia Durres: Ndërtimi i një qendre ditore të rehabilitimit psiko-fizik për fëmijët e abuzuar dhe të dhunuar, me kapacitet 100 fëmijë.

Ndërtimi i një qendre ditore të rehabilitimit psiko-fizik për fëmijët e abuzuar dhe të dhunuar, me kapacitet 100 fëmijë. Premtimi: Ky premtim synon ndërtimin e një qendre ditore për fëmijët e abuzuar dhe të dhunuar me kapacitet 100 fëmijë. Fakti: Në katër vitet e mandatit të dytë të Z. Dako nuk është investuar asnjë fond […]

Bashkia Durres: Ndërtimi i 343 apartamenteve sociale me qira me kosto të ulët, pjeserisht i realizuar

Bashkia Durres: Ndërtimi i 343 apartamenteve sociale me qira me kosto të ulët, pjeserisht i realizuar

Ndërtimi i 343 apartamenteve sociale me qira me kosto të ulët. Premtimi: Mbi kredinë e përfituar nga CEB-i në vlerën 3.341.410 euro si dhe me fondet e veta të Bashkisë Durrës me një vlerë totale prej 761 milionë lekë, brenda muajit Maj 2011 përfundon ndërtimi i 126 apartamenteve. Ndërkohë që brenda vitit nis ndërtimi i […]

Bashkia Durres: Implementimi i projektit ADRIMOB, i realizuar

Bashkia Durres: Implementimi i projektit ADRIMOB, i realizuar

Implementimi i projektit ADRIMOB. Premtimi: Ky premtimi synon lëvizjen e qëndrueshme në bregdetin Adriatik, në fushën e turizmit, transportit dhe mjedisit për krijimin e pistave çiklistike, me partner lider Italinë. Programi do të financojë me një shumë prej 190.000 euro dhe Bashkia do të kontribuojë me një shumë prej 28.500 euro. Fakti: Projekti ADRIMOB përfshin […]

Bashkia Durres: Implementimi i projektit TUR.GRATE, i realizuar

Bashkia Durres: Implementimi i projektit TUR.GRATE, i realizuar

Implementimi i projektit TUR.GRATE. Premtimi: Ky projekt parashikon veprime të integruara për promovimin e zhvillimit të qëndrueshëm turizmik, në fushën e turizëm-mjedis me partnerë lider Italinë. Programi do të financojë Bashkinë me një shumë prej 220,000 euro, dhe Bashkia do të kontribuojë me 33,000 euro. Fakti: Projekti i mësipërm është fokusuar në rritjen e aftësive […]

Bashkia Durres: Ndërtimi i pishinës olimpike dhe kompleksit sportiv i emërtuar “Kutia e ujit dhe e dritës”, i parealizuar

Bashkia Durres: Ndërtimi i pishinës olimpike dhe kompleksit sportiv i emërtuar “Kutia e ujit dhe e dritës”, i parealizuar

Ndërtimi i pishinës olimpike dhe kompleksit sportiv i emërtuar “Kutia e ujit dhe e dritës”. Premtimi: Në platformën elektorale të Z. Dako citohej shfrytëzimi i territorit ekzistues të pishinave për të patur jo vetëm një pishinë me dimensione dhe kapacitete për të qenë një pishinë olimpike, ku mund të zhvillohen aktivitete (gara noti) të nivelit […]

Bashkia Durres: Ndërtimi i qendrës së re të kulturës, muzeut dhe bibliotekës publike, i parealizuar

Bashkia Durres: Ndërtimi i qendrës së re të kulturës, muzeut dhe bibliotekës publike, i parealizuar

Ndërtimi i qendrës së re të kulturës, muzeut dhe bibliotekës publike. Premtimi: Projekti mësipërm lind nga vullneti për të vlerësuar vendin nga pikëpamja simbolike dhe kulturore duke vënë theksin tek vlerat historike ekzistuese dhe në të njëjtën kohë duke ndërtuar një hapësirë të re e cila në funksion dhe plotëson kërkesat për hapësira kulturore të […]

Bashkia Durres: Përmirësim i promovimit dhe integrim i trashëgimisë kulturore, i realizuar

Bashkia Durres: Përmirësim i promovimit dhe integrim i trashëgimisë kulturore, i realizuar

Përmirësim i promovimit dhe integrim i trashëgimisë kulturore. Premtimi: Krijimi i mjeteve të reja për promovimin dhe integrimin e trashëgimisë kulturore është një nga premtimet e platformës elektorale për kategorinë e turizmit. Fakti: Përsa i përket këtij premtimi në kuadër të projektit TURGRATE 2, janë vendosur në objektet e trashëgimisë kulturore materiale informuese për turistët […]

Bashkia Durres: Zhvillimi i turizmit elitar nëpërmjet eco-resorteve, i parealizuar

Bashkia Durres: Zhvillimi i turizmit elitar nëpërmjet eco-resorteve, i parealizuar

Zhvillimi i turizmit elitar nëpërmjet eco-resorteve. Premtimi: Duke zhvilluar më tej zonën e Currilave, Vangjush Dako premtoi në fushatën elektorale zhvillimin e turizmit elitar nëpërmjet eco-resorteve. Fakti: Nga verifikimet që janë kryer në terren nga skuadra vertetëmatesi, në zonën bregdetare të Currilave vazhdon të mungojnë investimet për rikonstruksionin e saj. Gjithashtu Bashkia Durrës nuk ka […]

Bashkia Durres: Zhvillimi i plazheve publikë në bregdetin e Currilave, i parealizuar

Bashkia Durres: Zhvillimi i plazheve publikë në bregdetin e Currilave, i parealizuar

Zhvillimi i plazheve publikë në bregdetin e Currilave. Premtimi: Në kuadër të ndërhyrjeve për zhvillimin e turizmit si dhe rehabilitimit të zonës së Currilave, Vangjush Dako premtoi zhvillimin e plazheve publikë në këtë pjesë të qytetit. Fakti: Lidhur me premtimin e mësipërm Bashkia Durrës ka kryer dhe publikuar një projekt në faqen e saj zyrtare. […]

Bashkia Durres: Ngritja e një porti turistik për qytetin, i parealizuar

Bashkia Durres: Ngritja e një porti turistik për qytetin, i parealizuar

Ngritja e një porti turistik për qytetin. Premtimi: Ky premtim synon ngritjen e një porti turistik në shëtitoren “Taulantia” të qytetit të Durrësit. Fakti: Ngritja e portit turistik në shëtitoren “Taulantia” është një tjetër premtim madhor mbi zhvillimin e turizmit nga Z. Dako. Por në platformën e tij elektorale përveç projekt-idesë nuk janë paraqitur të […]

Page 1 of 3123

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]