Home » Archives by category » Zgjedhjet lokale » Bashkia Tiranë

Bashkia Tirane: Do të shtrihet Bulevardi nga Stacioni i Trenit deri tek Bregu i lumit, ç’ka do të sjell zhvendosjen e hekurudhës.

Bashkia Tirane: Do të shtrihet Bulevardi nga Stacioni i Trenit deri tek Bregu i lumit, ç’ka do të sjell zhvendosjen e  hekurudhës.

Do të shtrihet Bulevardi nga Stacioni i Trenit deri tek Bregu i lumit, ç’ka do të sjell zhvendosjen e  hekurudhës. Premtimi: Premtimi ka për synim zgjerimin e bulevardit përtej stacionit të trenit me një gjatësi 1760 metra, deri në bregun e lumit të Tiranës. Ky projekt do të jetë një mundësi më shumë zhvillimi dhe […]

Bashkia Tirane: Do të ndërtohen të paktën dy nënkalime për të lidhur dy zonat e banimit përgjatë segmentit rrugor nga “Zogu i Zi” deri tek Dogana

Bashkia Tirane: Do të ndërtohen të paktën dy nënkalime për të lidhur dy zonat e banimit përgjatë segmentit rrugor nga “Zogu i Zi” deri tek Dogana

Do të ndërtohen të paktën dy nënkalime për të lidhur dy zonat e banimit përgjatë segmentit rrugor nga “Zogu i Zi” deri tek Dogana. Premtimi: Për të ulur numrin e aksidenteve në këtë aks rrugor, i cili për shkak të mungesës së kalimit të këmbësorëve dhe popullimit të zonës, por edhe rëndësisë së këtij aksi […]

Bashkia Tirane: Do të zhvendoset Stacioni i Trenit dhe do të ndërtohet aty stacioni inter-urban i automjeteve.

Bashkia Tirane: Do të zhvendoset Stacioni i Trenit dhe do të ndërtohet aty stacioni inter-urban i automjeteve.

Do të zhvendoset Stacioni i Trenit dhe do të ndërtohet aty stacioni inter-urban i automjeteve. Premtimi: Me nisjen e punimeve për ndërtimin e bulevardit të ri do të kryhej edhe zhvendosja e Stacionit të Trenit, ndërsa në vendndodhjen e re u premtua prej z. Basha që të ndërtohej një stacion multimodal ku të përfshihen edhe […]

Bashkia Tirane: Do të rehabilitohen rrugët pa ndriçim, në shumë zona të qytetit

Bashkia Tirane: Do të rehabilitohen rrugët pa ndriçim, në shumë zona të qytetit

Do të rehabilitohen rrugët pa ndriçim, në shumë zona të qytetit. Premtimi: Duke synuar përmirësimin e infrastrukturës primare dhe dytësore të kryeqytetit, krahas ndërtimit të rrugëve dhe rehabilitimit të tyre, Z. Basha premtoi edhe paisjen me ndriçim në shumicën e zonave të qytetit. Fakti: Edhe pse në fjalën e tij për arritjet në Bashki janë […]

Bashkia Tirane: Do të funksionojnë linja moderne të transportit urban falas për fëmijët, të moshuarit dhe shtresat në nevojë.

Bashkia Tirane: Do të funksionojnë linja moderne të transportit urban falas për fëmijët, të moshuarit dhe shtresat në nevojë.

Do të funksionojnë linja moderne të transportit urban falas për fëmijët, të moshuarit dhe shtresat në nevojë. Premtimi: Ofrimi i një transporti komod për qytetarët ishte një tjetër premtim i Z. Basha, ku ndër të tjera u përmënd edhe transporti falas për një sërë kategori qytetarësh. Fakti: Së pari për shtresat në nevojë dhe fëmijët […]

Bashkia Tirane: Do i jepet përparësi trotuareve, korsive për transportit urban dhe biçikletave dhe do të bëhen përshtatjet për nevojat e individëve me aftësi të kufizuara.

Bashkia Tirane: Do i jepet përparësi trotuareve, korsive për transportit urban dhe biçikletave dhe do të bëhen përshtatjet për nevojat e individëve me aftësi të kufizuara.

Do i jepet përparësi trotuareve, korsive për transportit urban dhe biçikletave dhe do të bëhen përshtatjet për nevojat e individëve me aftësi të kufizuara. Premtimi: Premtimi i mësipërm synon të ndihmojë zhvillimin e transportit publik dhe përdorimit të biçikletave për të ndihmuar uljen e nivelit të përdorimit të automjeteve. Gjithashtu kërkohet të arrihet edhe niveli […]

Bashkia Tirane: Do të ngrihet një sistem qarkullimi e menaxhimi i trafikut i monitoruar on-line

Bashkia Tirane: Do të ngrihet një sistem qarkullimi e menaxhimi i trafikut i monitoruar on-line

Do të ngrihet një sistem qarkullimi e menaxhimi i trafikut i monitoruar on-line. Premtimi: Një nga premtimet e tjera për mirë menaxhimin e trafikut ishte që Tirana do të ketë një  “Qëndër të  Kontrollit të Trafikut Urban”. Ky projekt do të mundësojë një menaxhim në standarte europiane të trafikut dhe rritjen e sigurisë në rrugët […]

Bashkia Tirane: Do të ndërtohen mbikalime, nënkalime, si dhe parkime nëntokësore

Bashkia Tirane: Do të ndërtohen mbikalime, nënkalime, si dhe parkime nëntokësore

Do të ndërtohen mbikalime, nënkalime, si dhe parkime nëntokësore. Premtimi: Për të adresuar problemin e mungesës së parkimeve në Tiranë, dhe shtimit të mjeteve të qarkullimit Z. Basha deklaroi se gjatë mandatit të tij do të realizohej ndërtimi i disa parkimeve nëntokësore. Fakti: Në analizimin për përmbushjen e këtij premtimi, në Tiranë vihet re mungesa […]

Bashkia Tirane: Do të hapen akse të reja rrugore të qytetit dhe pika hyrëse e dalëse të tij, si dhe do krijohen lidhje të reja të akseve rrugore parësore me ato dytësore

Bashkia Tirane: Do të hapen akse të reja rrugore të qytetit dhe pika hyrëse e dalëse të tij, si dhe do krijohen lidhje të reja të akseve rrugore parësore me ato dytësore

Do të hapen akse të reja rrugore të qytetit dhe pika hyrëse e dalëse të tij, si dhe do krijohen lidhje të reja të akseve rrugore parësore me ato dytësore. Premtimi: Sipas këtij premtimi, Bashkia do t’i japë zgjidhje tërësore problemit të transportit përmes investimeve masive në hapjen e akseve të reja rrugore të qytetit […]

Bashkia Tirane: Qytetarët do të ecin në rrugë e trotuare cilësore të rehabilituar, do të çlirohen trotuaret nga zëniet abuzive.

Bashkia Tirane: Qytetarët do të ecin në rrugë e trotuare cilësore të rehabilituar, do të çlirohen trotuaret nga zëniet abuzive.

Qytetarët do të ecin në rrugë e trotuare cilësore të rehabilituar, do të çlirohen trotuaret nga zëniet abuzive. Premtimi: Një mënyrë për t’ja rikthyer qytetin këmbësorëve, për Z. Basha ishte edhe rehabilitimi dhe çlirimi i trotuarëve nga zënia abuzivisht e tyre prej bizneseve të ndryshme. Ai premtoi, premtim i cili është edhe detyrim ligjor, që […]

Page 1 of 8123Next ›Last »

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]