Home » Archives by category » Zgjedhjet lokale » Bashkia Vlorë

Bashkia Vlore:Studim i plotë i potencialeve ekonomikë të gjirit të Vlorës dhe orientimet për perspektivat e tij të zhvillimit

Bashkia Vlore:Studim i plotë i potencialeve ekonomikë të gjirit të Vlorës dhe orientimet për perspektivat e tij të zhvillimit

Studim i plotë i potencialeve ekonomikë të gjirit të Vlorës dhe orientimet për perspektivat e tij të zhvillimit. Premtimi: Ky studim do të jetë kushtetuta e ardhshme e biznesit. Do të ketë një guidë të plotë për të ardhmen, se ku dhe si duhet të investojë dhe të shmangim iniciativat që nuk kanë perspektivë. Fakti: […]

Bashkia Vlore: Rritja e financave të Bashkisë për sigurimin e burimeve të mjaftueshme për realizimin e projekteve të reja prioritare.

Bashkia Vlore: Rritja e financave të Bashkisë për sigurimin e burimeve të mjaftueshme për realizimin e projekteve të reja prioritare.

Rritja e financave të Bashkisë për sigurimin e burimeve të mjaftueshme për realizimin e projekteve të reja prioritare. Premtimi: Prioriteti i dytë për kategorinë e zhvillimit ekonomik ishte rritja e financave të Bashkisë për sigurimin e burimeve të mjaftueshme për realizimin e projekteve të reja. Fakti: Në përmbushje të këtij prioriteti synohet zgjerimi i bazës […]

Bashkia Vlore: Strategjia e reduktimit të mbetjeve urbane para se ato të shkojnë në vend-depozitim, i parealizuar

Bashkia Vlore: Strategjia e reduktimit të mbetjeve urbane para se ato të shkojnë në vend-depozitim, i parealizuar

Strategjia e reduktimit të mbetjeve urbane para se ato të shkojnë në vend-depozitim. Premtimi: Nëpërmjet këtij premtimi synohej mbledhja e mbeturinave urbane në mënyrë të seleksionuar, si dhe grumbullimi, magazinimi dhe shitja e materialeve të mbledhura që janë të riciklueshme. Fakti: Ende nuk është investuar nga Bashkia e Vlorës për të vendosur në qytet kontenierë […]

Bashkia Vlore: Vënia në funksion e nje fushe me fondet e Bashkisë, për të depozituar mbetjet me mënyrën e groposjes, i parealizuar

Bashkia Vlore: Vënia në funksion e nje fushe me fondet e Bashkisë, për të depozituar mbetjet me mënyrën e groposjes, i parealizuar

Marrja në pronësi e një sipërfaqe 10 ha në Sherisht, si pikë e miratuar brënda të gjitha kushteve teknike e mjedisore dhe vënien në funksion të kësaj fushe me fondet e Bashkisë, për të depozituar mbetjet me mënyrën e groposjes. Premtimi: Për ti dhënë fund problemit të vendodhjes së depozitimit të mbetjeve urbane është premtuar […]

Bashkia Tirane: Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve, i realizuar

Bashkia do të shpërndajë kompetencat për të fuqizuar rolin e minibashkive dhe rolin e banoreve të blloqeve e të pallateve. Do t’iu kalohen në kompetencë njësive bashkiake administrimi i infrastrukturës dytësore dhe shërbimeve publike të drejtpërdrejta për qytetaret e bizneset, si dhe kompetencat e caktimit dhe mbledhjes së të ardhurave e të administrimit të fondeve, […]